Tafwyl 2016

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yn ein digwyddiadau ni sydd mewn partneriaeth â Gŵyl Tafwyl, Caerdydd.

Cerdded trwy Ddyffryn Taf: Castell Caerdydd i’r Bae (Rhan o Tafwyl)

Dewch gyda ni am dro o Gastell Caerdydd i’r Bae. Ar y daith hon, byddwn yn edrych ar sut mae’r afon wedi newid – a sut oedd y ddinas, ar un adeg, yn llawn dyfrffyrdd.

Lleoliad: Mynedfa Castell Caerdydd;
Dyddiad: 25.06.16;
Amser: 11.00;
Cofrestrwch drwy EventBrite.

Jazz ar y Taf, Llwyfan y Porth

Mae gan ddiwylliant amrywiol Caerdydd gariad tuag at gerddoriaeth jazz. Rydym yn dathlu hyn drwy ddechrau Jazz ar y Taf – gŵyl jazz yng nghanol Caerdydd.

Dydd Sadwrn 02.07.16:
15.00 – Gareth Roberts Quintet;
18.00 – Dan Alport Gypsy Jazz.

Dydd Sul 03.07.16:
12.00 – Jonathan Crespo Quintet;
16.00 – Red Rug.

/

We’re looking forward to seeing you at our events that are in partnership with Cardiff’s Tafwyl Festival.

Walking through the Taff valley: Cardiff Castle to the Bay (Part of Tafwyl)

Join us on a walk from Cardiff Castle to the Bay. Along the way, we’ll look at how the river has changed – and at how the centre of Cardiff was once filled with waterways.

Location: Cardiff Castle entrance;
Date: 25.06.16;
Time: 11.00;
Registration using EvenBrite.

Jazz on the Taff, at Llwyfan y Porth (Cardiff Castle)

Cardiff’s diverse culture includes a love of Jazz music. We’re celebrating this by starting Jazz on the Taff – a jazz festival in the heart of Cardiff. 

Saturday 02.07.16:
15.00 – Gareth Roberts Quintet;
18.00 – Dan Alport Gypsy Jazz.

Sunday 03.07.16:
12.00 – Jonathan Crespo Quintet;
16.00 – Red Rug.